MONITORING

SKUTECZNA OCHRONA OBIEKTÓW W SYSTEMIE MONITORINGU

Perkun Monitoring Wizyjny

Oto niezawodna i bardzo skuteczna forma ochrony, która okazuje się zdecydowanie tańsza niż pełna ochrona fizyczna. System przekazuje informacje za pośrednictwem nadajnika monitorującego – przekazywane informacje dotyczą zdarzeń, które miały miejsce na terenie obiektu z precyzyjnym pomiarem czasu.

Nasze Centrum Operacyjno – Koordynacyjne obsługuje pracownik, który systematycznie odczytuje zgłaszane komunikaty i – w zależności od ich treści – podejmuje stosowne kroki. Jeśli naruszona została strefa chroniona (np. włamanie) – niezwłocznie powiadamia Grupy Interwencyjne oraz kieruje je bezpośrednio w zagrożone miejsce.

Ochrona monitoringu jest usługą opłacaną w formie abonamentu miesięcznego i nie ma na nią wpływu liczba interwencji.

Biuro Ochrony Perkun 2024 © All Rights Reserved